Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef, Finansdepartementet

Rikard Jermsten är född 1969. Jur.kand. 1997. Kammarrättsassessor 2004. Han har varit rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet, enheten för processrätt och domstolsfrågor samt departementsråd i Finansdepartementet. Numera är han expeditions- och rättschef i samma departement.