Rikard Jermsten

Generaldirektör, Konkurrensverket

Rikard Jermsten är född 1969. Jur. kand. 1997. Kammarrättsassessor 2004. Han har varit rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet, departementsråd i Finansdepartementet och expeditions- och rättschef i samma departement samt kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Numera är han generaldirektör för Konkurrensverket.