Rasmus Josefsson

Advokat

Rasmus Josefsson är verksam som advokat på advokatbyrån Sandart & Partners i Stockholm, där han huvudsakligen arbetar med tvistlösning. Han företräder klienter i domstolsprocesser och i svenska och internationella skiljeförfaranden, ofta i tvister med immaterialrättslig anknytning.

Boken "Skiljeförfarande - en introduktion", Avtalsmallarna "Skiljeförfarande och annan ADR"