Rasmus Josefsson

Biträdande jurist

Rasmus Josefsson är verksam som biträdande jurist på advokatbyrån Sandart & Partners i Stockholm där han företrädesvis arbetar med tvistlösning. Han företräder klienter i domstolsprocesser och i svenska och internationella skiljeförfaranden. Ofta i tvister med immaterialrättslig anknytning.

Boken "Skiljeförfarande - en introduktion", Avtalsmallarna "Skiljeförfarande och annan ADR"