Petter Asp

Professor i straffrätt

Petter Asp är född 1970. Jur. kand. 1995. Jur. dr 1998. Lektor och (1999-) docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 1998-2000 och 2001-2003. Ämnessakkunnig i Justitiedepartementets straffrättsenhet 2000-2001. Professor i straffrätt vid Uppsala universitet (2003-2009) och sedan 2009, vid Stockholms universitet. Innehavare av Ragnar och Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap (2011-2014). Har deltagit som särskild utredare, sakkunnig och expert i en rad statliga utredningar.