Peter Rosén är född 1949. Jur.kand. 1974. Han har varit rättssakkunnig i Bostadsdepartementet, chefsjurist vid Boverket och lagman i Länsrätten i Blekinge län och Blekinge tingsrätt samt president i Kammarrätten i Jönköping.