Peter Borgström är född 1947. Jur.kand. 1976. Han har varit e. universitetslektor vid Stockholms universitet och revisionssekreterare i Högsta domstolen. Tidigare var han rådman i Solna tingsrätt och därefter hovrättsråd i Svea hovrätt. Han tjänstgör numera som lektor vid Polishögskolan.