Per Lindblom

Hovrättsassessor

Per Lindblom är född 1972. Jur.kand. 1998. Assessor i Svea hovrätt 2005. Han har varit föredragande hos JO, sekreterare i Arbetsdomstolen, ämnessakkunnig i Finansdepartementet och Justitiedepartementet samt sekreterare i Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Numera är han rättssakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet. Sekreterare i Nämnden för styrelserepresentationsfrågor.