Per Lagerud

Chefsjurist

Per Lagerud har bakgrund som domare och har varit byråchef över polis- och åklagarområdet hos JO. Han har sedan 1998 arbetat med liknande frågor, bl.a. som ämnesråd vid Justitiedepartementet, chefsjurist vid Rikskriminalpolisen och lektor vid Polishögskolan. Han är numera chefsjurist vid Säkerhetspolisen.