Per Holstad

Skattekonsult vid EY

Per Holstad, född 1974, är verksam som skattekonsult vid EY och leder där arbetet med rådgivning inom ramen för skatterevisioner och skattetvister. Han är kammarrättsassessor och har tidigare arbetat i Justitiedepartementet. Han är en av författarna till boken Sekretess i allmän verksamhet (2017), och kommenterar även delar av inkomstskattelagen i Lexino.