Per Furberg är född 1955. Jur.kand. 1980. Rådman vid Göteborgs tingsrätt 1997. Har varit sekreterare i Utredningen om lagstiftningsbehovet vid tulldatoriseringen (1988-1989), Datastraffrättsutredningen (1990-1992), Redovisningskommittén (1994), IT-utredningen (1994-1996), Datalagskommittén (1996) och Utredningen om elektroniska pengar (1997-1998). Han är numera vid Setterwalls Advokatbyrå.