Per Eriksson

Kansliråd, Utbildningsdepartementet

Per Eriksson är född 1973. Jur.kand. 1999. Kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 2006. Sedan 2010 kansliråd i Utbildningsdepartementet.