Per-Erik Nistér

F.d. rådman

Per-Erik Nistér är född 1946. Jur.kand. 1972. Han har varit rättssakkunnig i Budgetdepartementet och i Finansdepartementet, byråchef samt chefsjurist vid Livsmedelsverket och numera är han rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala.