Per Dalekant

Jur. kand.

Per Dalekant, förr 1969, är jurist med specialisering på arbetsrätt. Han har arbetat med arbetsrätt, kollektivavtalsförhandlingar och arbetsrättsliga tvister i förhandlingar och domstol sedan 2003, först på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och sedan hösten 2018 på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Per är medförfattare till Karnovs kommentarer till lagen om anställningsskydd, lagen om medbestämmande i arbetslivet samt lagen om europeiska företagsråd.