Per Dalekant

Jur. kand.

Per Dalekant är född 1969. Jur.kand. 1999. Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare hos Teknikföretagen och TEKO, Sveriges Textil- ocJurh Modeföretag.