Per Carlson

Hovrättslagman, Svea hovrätt

Per Carlson är född 1956. Jur.kand. 1982. Han har varit bl.a. rättssakkunnig i Justitiedepartementet, rådman vid Sala tingsrätt, ordförande i Patentbesvärsrätten och ordförande i Marknadsdomstolen. Numera är han hovrättslagman i Svea hovrätt.