Peder Brynolf

Kammarrättsassessor

Peder Brynolf är född 1949. Jur.kand. 1978. Kammarrättsassessor. Han har varit föredragande i Försäkringsöverdomstolen, handläggare hos Justitiekanslern och utskottsråd i riksdagens skatteutskott.