Patrik Ståhl, född 1984, är advokat med inriktning mot finansiell reglering och tvistelösning. Verksam vid Advokatfirman Evander i Stockholm.