Patrik Rydman är född 1969 och tog sin civilingenjörsexamen 1997. Han har arbetat som patentingenjör på Patent- och registreringsverket sedan 1996. Vidare har han varit föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2007 och tekniskt sakkunnig ledamot i patentmål i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt sedan 2010. Patrik har även arbetat som patentingenjör vid det europeiska patentverket EPO (1999-2003).