Örjan Edström

Professor vid juridiska institutionen, Umeå universitet

Örjan Edström är född 1952. Han disputerade 1994 på en avhandling om MBL och samverkansförhandlingar mellan parterna på den privata sektorn med utgångspunkt i Utvecklingsavtalet. Sedan 2003 är han professor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och han har publicerat ett flertal arbeten i arbetsrätt och i EU-rätt med inriktning mot fri rörlighet på arbetsmarknaden m.m.