Örjan Edström

Professor, Umeå universitet

Örjan Edström är född 1952. Han disputerade 1994 på en avhandling om MBL och samverkansförhandlingar mellan parterna på den privata sektorn med utgångspunkt i Utvecklingsavtalet. Sedan 2003 är han professor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och han har publicerat ett flertal arbeten i arbetsrätt och i EU-rätt med inriktning mot fri rörlighet på arbetsmarknaden m.m.