Örjan Edström

Professor, Umeå universitet

Örjan Edström, född 1952, är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen vid Umeå universitet. Han forskar inom arbetsrätt  och arbetsrättens tillämpning både i ett nationellt och främst europarättsligt perspektiv.

Han har publicerat flera arbeten om bl.a. MBL, kvalifikationer och anställningsskydd, fri rörlighet för arbetstagare och tjänster i förhållande till svensk arbetsrätt. Örjan har skrivit ett flertal böcker, artiklar, rapporter samt varit redaktör för flera antologier inom ämnesområdet.