Olof Wetterqvist

Rådman

Olof Wetterqvist är född 1970. Jur.kand. 1996. Hovrättsassessor 2002. Han har varit föredragande hos Justitiekanslern, kansliråd i Justitiedepartementet, justitiesekreterare i Högsta domstolen och rådman i Stockholms tingsrätt. Numera är han beredningschef i Högsta domstolen.