Olof Allgårdh, född 1941 i Borås. Jur.kand.1965 i Uppsala. Efter studier tjänstgjorde Olof i utrikesdepartementet i 25 år med utlandsplaceringar i bl.a. Buenos Aires, Köpenhamn, Teheran, Washington 1979-84 och EG-delegationen i Bryssel 1984-88. Därifrån hemkallades han för att förestå en ny UD-enhet med ansvar att jämte Ulf Dinkelspiel och Frank Belfrage föra Sverige närmare Gemenskaperna i Bryssel.

Olof lämnade Stockholm och UD vid årsskiftet 1989-90 för att i Bryssel inrätta ett kontor för den amerikanska advokatfirman Winthrop Stimson. År 1993 upprättade han 1993 en filial i Bryssel till den svenska advokatfirman Translaw. Från 1995 till 2003 var Allgårdh chef för dåvarande SAF:s och Industriförbundets gemensamma kontor i Bryssel.

Sedan 2004 har Olof medarbetat i Karnov som EU-rådgivare. Huvuduppgiften har varit att följa förslag till och beslut om ny lagstiftning inom Unionen. Till denna uppgift har senare kommit att för Karnovs räkning även bevaka EU-domstolen och skriva notiser om rättsfall av intresse för en svensk publik. Månadsvis har Olof också skrivit ett nyhetsbrev om EU för Karnov nyheter. Vid några tillfällen har Olof också medverkat som krönikör. Det har bl.a. gällt val till Europaparlamentet, Brexit och Kommissionens arbetsprogram för 2017.

Olof har ingående följt verksamheten inom EU sedan 1984. Tillsammans med främst Sven Norberg utgav Olof 1993 en bred handbok om EG. Boken har utkommit i tre uppdaterade versioner. Olof skrev i början av 90-talet månatligen i SvD krönikor om rättsliga EU-frågor.