Olle Stenman är född 1948. Jur.kand. 1974. Han har varit föredragande hos JO och rättssakkunnig i Finansdepartementet, skattechef hos Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), områdesansvarig för direkt skatt vid Sveriges Industriförbund samt advokat. Numera är han justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.