Ola Svensson

Jur. dr

Ola Svensson är född 1954. Universitetslektor i civilrätt vid Lund universitet. Ansvarar för undervisningen i köprätt vid juridiska institutionen och har utöver köprätt under många är varit lärare i allmän avtalsrätt. Jur. dr. 1996 med avhandlingen “Viljeförklaringen och dess innehåll”. Har även publicerat monografin “Avtalsfrihet och rättvisa: en rättsfilosofisk studie” 2012. Skriver om köplagen i Lexino.