Ola Jingryd

Universitetslektor

Ola Jingryd, född 1976, är universitetslektor vid Malmö universitet där han forskar och undervisar i juridik och fastighetsvetenskap vid Institutionen för urbana studier. Jur. kand. 2001 (Lunds universitet), jur. dr. 2013 (KTH).

Ola var tidigare specialiserad inom immaterialrätt, och var utbildningsansvarig för påbyggnadsutbildningen Intellectual Property 40 p vid dåvarande Malmö högskola 2002-05, men växlade gradvis över till fastighetsrätt. Hans fokus ligger numera främst på mäklar- och bostadsrelaterade frågor.

Ordinarie ledamot av Fastighetsmäklarinspektionens (tidigare Fastighetsmäklarnämndens) disciplinnämnd 2007-17.

Ola kommenterar Fastighetsmäklarlagen (2011:666) och Fastighetsmäklarförordningen (2011:668) i Karnov och har gett ut böckerna Fastighetsförmedling (2009, senast 5:e uppl. 2018), Ola Jingryd & Lotta Segergren samt Fastighetsförmedling: Övningsbok (2013, senast 3:e uppl. 2019), Ola Jingyd & Anders Kjellström.