Nils-Olof Berggren

Nils-Olof Berggren var föredragande i Riksdagens justitieutskott (1976-1980), rättssakkunnig i Justitiedepartementet (1980-1984), byråchef hos Justitiekanslern (1984-1992), hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige (1992-1999) och justitieombudsman (1999-2007).