Nils Cederstierna

Lagman

Nils Cederstierna, född 1964, är lagman och chef för Eskilstuna tingsrätt. Han har tidigare haft olika ledande befattningar i Regeringskansliet, bl.a. som departementsråd i Justitiedepartementet och expeditionschef i Försvarsdepartementet.