Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist

Nils-Bertil Morgell är född 1946. Jur.kand. 1970. Efter tingstjänstgöring har han arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Inom detta område ha han fört statens talan i domstol i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa är publicerade i NJA, RÅ och RH. Han har anlitats och anlitas som lärare och föreläsare vid utbildningar och konferenser i och utanför Sverige. Han skriver artiklar som publiceras i svenska och internationella facktidningar. Han har även medverkat vid utarbetandet av handböcker och handledningar utgivna av Skatteverket.