Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist

Nils-Bertil Morgell är född 1946. Jur.kand. 1970. Efter tingstjänstgöring har han arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Inom detta område ha han fört statens talan i domstol i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa är publicerade i NJA, RÅ och RH. Han har anlitats och anlitas som lärare och föreläsare vid utbildningar och konferenser i och utanför Sverige. Han skriver artiklar som publiceras i svenska och internationella facktidningar.

Nils-Bertil har författat kommentarer till förmånsrättslagen, lönegarantilagen och skuldsaneringslagarna och är medförfattare till böckerna Skatteverket som borgenär och Vad händer vid konkurs? Han ansvarar för Lexino-kommentarerna till de nämnda lagarna och till lagen om kallelse på okända borgenärer samt ansvarig för Karnov-kommentarerna till Utsökningsbalken och ett 30-tal följdförfattningar till UB samt till EU:s insolvensförordning. Han medverkar även i e-utbildningar om Företrädaransvar och om Skuldsanering.