Niclas Virin är född 1942. Civilekonom 1965. Han har haft olika befattningar inom skatteförvaltningen, bl.a. allmänt ombud för mellankommunala mål. Under åren 1984-2001 var han bankdirektör i Svenska Handelsbanken. Han var under åren 1985-2005 ledamot av Skatterättsnämnden.