Mirjam Gordan

Tingsfiskal vid Patent- och marknadsdomstolen

Mirjam Gordan, född 1987, är svensk jurist och arbetar för närvarande som tingsfiskal vid Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt.

Sedan hösten 2016 genomgår hon domarutbildningen och har inom ramen för den en anställning som fiskal med särskild inriktning på patent- och marknadsrätt, vilket innebär att hon tjänstgör större delen av domarutbildningen vid de nyinrättade Patent- och marknadsdomstolarna. Domstolarna, som utgör en del av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt, handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Mirjam Gordan har tidigare genomgått notarietjänstgöringen vid Stockholms tingsrätt och arbetat som biträdande jurist vid advokatbyrån Mannheimer Swartling.