Mirjam Gordan

Tingsfiskal vid Patent- och marknadsdomstolen

Mirjam Gordan, född 1987, är jurist och tidigare genomgått notarietjänstgöringen vid Stockholms tingsrätt och arbetat som biträdande jurist vid advokatbyrån Mannheimer Swartling. Nu arbetar hon som tingsfiskal vid Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt.

Sedan hösten 2016 genomgår hon domarutbildningen och har inom ramen för den en anställning som fiskal med särskild inriktning på patent- och marknadsrätt, vilket innebär att hon tjänstgör större delen av domarutbildningen vid de nyinrättade Patent- och marknadsdomstolarna. Domstolarna, som utgör en del av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt, handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.