Mikaela Bexar

Ämnesråd, Justitiedepartementet

Mikaela Bexar är född 1973. Jur. kand. 2003. Assessor i Svea hovrätt 2010. Numera är hon ämnesråd i Justitiedepartementet (Straffrättsenheten).