Mikael Kullberg

Ämnesråd i Justitiedepartementet

Mikael Kullberg är född 1974. Jur.kand. 1999. Biträdande jurist och advokat inom affärsjuridik 2001-2005. Assessor i Svea hovrätt 2011. Numera är han ämnesråd i Justitiedepartementet. Expert i Bergwallkommissionen 2013-2015