Mikael Jeppsson är född 1966. Jur.kand. 1995. Anställd i Tullverket sedan 1996. Svensk delegat i EU:s Tullkodexkommitté 2006-2012. Arbetade med tullagstiftningen i Finansdepartementet 2013-2014. Expert i utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen 2014. Verksjurist på Tullverkets rättsavdelning sedan 2015. Allmänt ombud hos Tullverket sedan 2016.