Michael Necke

F.d. Kronodirektör

Michael Necke är född 1946. Jur.kand. 1973. Kronofogde 1976. Arbetat som chef/verksamhetsansvarig inom olika områden såsom verkställighet, summarisk process och skuldsanering inom Kronofogdemyndigheten. Kronodirektör på dåvarande Exekutionsavdelningen, numera Kronofogdemyndigheten, sedan 2000. Senast processägare för Kronofogdens förebyggande verksamhet. Flertal uppdrag som lärare avseende grundutbildningar och specialutbildningar inom myndigheten. Medförfattare till Utsökning & Indrivning utgåva 4.