Michael Bogdan

Professor

Michael Bogdan är född 1946. Jur.kand. 1975. Dr jur. (Prag) 1969. Doktorerat i internationell privaträtt i Lund 1975. Han har varit docent i internationell rätt (1978-1984), professor i civilrätt (1985-1995), varav tre år innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i utrikeshandelsrätt. Samtliga befattningar vid Lunds universitet. Sedan 1995 är han professor i internationell och komparativ privat- och processrätt vid Lunds universitet.