Mattias Larsson

Departementsråd

Mattias Larsson är född 1970. Jur. kand. från Stockholms universitet 1999. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 2005. Han arbetar sedan 2005 i Justitiedepartementet. Han är numera chef för Straffrättsenheten.