Mats Walberg

Hovrättsråd

Mats Walberg är född 1958. Jur.kand. 1985. Hovrättsassessor 1991. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd i Finansdepartementet, Finansmarknadsavdelningen. Han har även varit ekonomiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Numera är han hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Han ingår i styrelsen för Finansinspektionen.