Mats Holmqvist

Kansliråd vid Justitiedepartementet

Mats Holmqvist är född 1977. Han blev hovrättsassessor 2009 och har sedan år 2010 arbetat vid Justitiedepartementets enhet för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt där han är kansliråd.

Mats arbetar huvudsakligen med lagstiftningsärenden avseende allmän förmögenhetsrätt, med visst fokus på ersättningsrätt. Han har vidare som sakkunnig deltagit i ett flertal utredningar på försäkringsrättens område. Han kommenterar trafikskadelagen, trafikförsäkringsförordningen och förordningen om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen.