Mårten Schultz

Professor, Stockholms universitet

Mårten Schultz, född 1973, är sedan 2011 professor i civilrätt med särskild inriktning på skadeståndsrätt och annan ersättningsrätt vid Stockholms universitet, där han även arbetar som forskare och lärare. 2012 utsågs han till Årets Jurist och Årets lärare vid Stockholms universitet.

Han har skrivit böckerna Kausalitet (akademisk avhandling 2007), Kränkning (2008), Adekvansläran (2010) och Näthat (2013). Mårten kommenterar även Skadeståndslagen i Lexino.

Mårten är engagerad i den juridiska debatten, och har framträtt som juridisk expert i bland annat Lex Alonzo. Han har medverkat som skribent för Dagens Juridik, Affärsvärlden DN, SvD och Karnov Nyheter. Mårten är också ledamot av Brottsoffermyndighetens nämnd.