Marika Pock

Kansliråd

Marika Pock är född 1966. Jur. kand. 1994. Kammarrättsassessor 2003. Hon har arbetat som juristlingvist vid EU-domstolen och som kansliråd i Landsbygdsdepartementet. Numera är hon kansliråd i Utbildningsdepartementet.