Marie-Louise Ulfward

Bankjurist

Marie-Louise Ulfward är född 1974. Jur.kand. 1998. Bolagsjurist på Bankgirot. Dessförinnan bankjurist på Svenska Bankföreningen. Hon har deltagit som expert i Personuppgiftslagsutredningen och utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Tidigare verksam som ledamot i Allmänna reklamationsnämnden samt har innehaft kommittéuppdrag inom European Banking Federation.