Marie Jönsson är född 1961. Jur.kand. 1986. Hon har varit rättssakkunnig i Socialdepartementet och Justitiedepartementet samt ämnesråd i Finansdepartementet. Är numera lagman vid Kammarrätten i Stockholm.