Marianne Levin

Professor

Marianne Levin är född 1942. Jur.kand. 1981. Jur.dr 1984. Tf. professor 1989 och ordinarie professor i civilrätt sedan 1993 vid Stockholms universitet. Hedersdoktor vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors 2004. Efter emeritering 2009 återanställd som professor. Hon är bl.a. ordförande i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och sitter i styrelsen för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet.