Maria Wetterling

Rättsråd

Maria Wetterling är född 1963. Jur.kand. 1988. Kammarrättsassessor 1995. Numera är hon departementsråd i Jordbruksdepartementet.