Maria Hedegård

Rättschef, Försvarsdepartementet

Maria Hedegård är född 1963. Jur.kand. 1987 och assessor i Svea hovrätt 1993. Hon har varit rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd och departementsråd i Försvarsdepartementet. Är numera expeditions- och rättschef i Försvarsdepartementet.