Maria Diamant

Departementsråd, Försvarsdepartementet

Maria Diamant är född 1966. Jur.kand. 1991 och assessor i Svea hovrätt 1997. Hon har varit rättssakkunnig i Socialdepartementet och i Försvarsdepartementet samt sekreterare i 1996 års Smittskyddskommitté. Numera är hon departementsråd i Försvarsdepartementet.