Mari-Ann Roos

Rådman

Mari-Ann började sin karriär som skådespelerska innan hon sadlade om till jurist och tog sin Jur.kand. vid Stockholms universitet 1998. Efter tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt har Mari-Ann genomgått domarutbildningen och utnämndes till hovrättsassessor vid Svea hovrätt 2007.

Därutöver har Mari-Ann arbetat med rättsbistånd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Kosovo och i Albanien. Mari-Ann arbetar idag som ämnesråd på Straffrättsenheten i Justitiedepartementet.