Margaretha Svenning

Miljöjurist

Dr. Margaretha Svenning, född 1967, expert inom miljö- och förvaltningsrätt. Stor erfarenhet som pedagog och skribent samt processförande jurist inom offentlig förvaltning. Arbetar för närvarande med miljörätt vid Kammarkollegiet. Erfarenhet från lagstiftningsarbete inom kemikalieområdet. Disputerad på miljörättslig avhandling.

Margaretha skriver för Lexino fördjupade kommentarer samt den vanliga lagkommentaren, olika delar i miljöbalken samt för Karnov kommun. Hon undervisar för VJS tillsammans med Rolf Englesson inom miljötillsyn samt generell tillsyn samt då det gäller utbildning för politiker kommunala nämnder och har en ny bok på gång tillsammans med Rolf Englesson.