Margareta Brattström

Professor

Margareta Brattström är född 1966. Jur. kand. 1990. Tingsmeriterad 1993. Jur. dr 2004. Docent 2006. Sedan 2011 är hon professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Margareta kommenterar tillsammans med professor Anna Singer:

  • Föräldrabalk (1949:381) 9–16 kap. och 19–20 kap.
  • Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
  • Förmynderskapsförordning (1995:379)
  • Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn