Marcus Radetzki är professor i civilrätt vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt. Han har lång erfarenhet av utbildning i näringslivet och en hög förmåga att omsätta teoretisk juridik i praktisk tillämpning.

Böcker i urval:

  • Praktisk skadeståndsbedömning, 4 uppl, 2019
  • Skadeståndsrätt, 10 uppl, 2018 tillsammans med Jan Hellner
  • Skada i följd av trafik?, 2018
  • Tolkning av försäkringsvillkor, 2014
  • Skadeståndsberäkning vid sakskada, 2 uppl, 2012