Malou Larsson Klevhill

Jur. dr, ämnesråd

Malou Larsson Klevhill är född 1960. Jur.kand. 1987. Jur.dr 1997. Docent i civilrätt 2000. Hon har tjänstgjort vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Örebro samt i Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Hon har medverkat som expert och sakkunnig i ett flertal statliga utredningar och var svensk delegat i OECD:s Committee of Governmental Experts on Insurance 2006-2008. Efter att ha varit vid Statsrådsberedningen är hon nu åter ämnesråd i Finansdepartementets finansmarknadsavdelning.