Malin Lundberg

Utredningssekreterare på Regeringskansliet

Malin Lundberg, född 1975, är verksjurist vid Tullverket men arbetar för närvarande som utredningssekreterare på Regeringskansliet.

Hon har arbetat med dataskyddsfrågor de senaste tio åren. Hon var involverad i arbetet med Tullverkets hemställan om en ny registerförfattning som ligger bakom den nya tullbrottsdatalagen. Malin var även utredningssekreterare i den statliga utredning som hade i uppdrag att genomföra 2016 års dataskyddsdirektiv, med särskilt ansvar för bl.a. anpassningarna i tullbrottsdatalagen.