Mahmut Baran

Hovrättsråd

Mahmut Baran är född 1959. Ekonom 1988 och jur.kand. 2001. Han har bl.a. varit verksam vid Skatteförvaltningen samt advokat och delägare vid Bird & Bird Advokatbyrå. Numera är han justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.